Meta-Health symptomanalys

Meta-Health symptomanalys

Mitt interaktiva verktyg för hälsorådgivning med socio-bio-psykologiska samband som bakgrund!

Du tar dig tid att fylla i formuläret som dokumenterar din symptomatik och dess kontext. Jag kontaktar dig sedan via e-post för att säkra dina uppgifter.

Med hjälp av dessa informationer kan jag förklara de psyko-biologiska sammanhangen av dina symptom för dig och ge dig lämpliga förslag för individuell terapi och inlärningssteg.

Samtliga uppgifter du har angett är föremål för dataskydd och används endast till att handleda dig i personliga frågor. Du kan kontakta mig när som helst om du skulle vilja avregistrera dig eller ta bort uppgifterna.

META-Health symptomanalysen kostar 40 EUR och faktureras tillsammans med utvärderingen.

Allmän information

Namn:

E-post:

man kvinna Ålder:

Är du höger- eller vänsterhänt?
Hjälp: Med vilken hand fångar du en boll? Vilken hand är uppe då du klappar?

Familjär situation (dina relationerna till partner, föräldrar och barn):

Jobbsituation:

Sexuell hormonstatus (t.ex. pubertet, menopaus):

Läkemedelsintag:

Symptom-relaterad information

1.) Beskriv kort de symptom som belastar dig och gruppera ihop dem
efter dina egna iakttagelser (t.ex. tidsrelaterad, kedjereaktioner osv.):


2.) För vilka symptom iakttar du en viss rytm?
(t.ex. förstärkning på morgonen, eller i förbindelse med mat...)


3.) Har du en medicinsk diagnos för dina besvär?
Vilka observationer ligger till grund för denna diagnos?


Vegetativum

4.) Oavsett de nämnda symptom, känner du dig snarare aktiv och stressad eller lugn med vilobehov?


5.) Hurdan är din sömnkvalitet?
(Längd, problem att somna, uppehåll...)


6.) Hurdan är din matsmältning?
(Frekvens, konsistens, volym, hjälpmedelbehov ...)


7.) Beskriv din värmebalans generellt och under dagens lopp:


Lidande

8.) Hur mycket lider du fysiskt av dina symptom?
(1 = inte alls, 10 = väldigt mycket)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eventuella kommentarer:


9.) Hur mycket lider du psykiskt av dina symptom?
(1 = inte alls, 10 = väldigt mycket)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eventuella kommentarer:


10.) Vad betyder det för dina sociala relationer?


Sammanhang

11.) I vilken tid märkte du av symptomen för första gång?


12.) Vad hade förändrats före det i ditt liv eller/och i din kropp?


13.) Hur utvecklade sig det vidare? Gör gärna en tidslinje:


14.) Hur passar det in i din livssituation?


15.) Ser du detta mönster i din familj?


16.) På vilket sätt skulle ditt liv förändras av att vara fri från symptomen?
Nämna flera effekter:


17.) Hur kan du tänka dig själv bidra aktivt till förbättringen?


18.) Annan relevant information du vill ge oss:


Koras Coaching - Life & Health Coaching

Tack för insatsen!

Säkerligen har du redan genom tänkandet för svaren kommit närmare strukturen av ditt tema och dess betydelse för dig och ditt liv.

Jag kommer att studera ditt fall och kontaktar dig ifall jag skulle behöva mer information. Sedan får du Meta-Health analysen ur psyko-socio-biologiskt perspektiv samt förslag vilka metoder eller terapier skulle vara lämpliga för dig.

Du hör till din värld, har formats av din historia, och du är unik. Djupt inne i dig finns ditt svar redan.

Vad man kan känna, det kan man hela!

Det handlar inte enbart om terapi, utan om att lära sig steg mot ett rikt liv med hållbar hälsa. Det handlar om självkännedom och medvetenhet.

Genom att skicka formulärets innehåll genomförs samtidigt beställningen av META-Health symptomanalysen.